O Tehnologijadi 2022

Tehnologijada je znanstveno-sportski susret studenata i djelatnika s područja: grafičkih, biotehničkih, prehrambenih,  kemijskih, metalurških i tekstilnih znanosti s ciljem promicanjem tih znanosti, okupljanjem i poticanjem suradnje studenata i znanstvenika različitih tehnoloških struka radi podupiranja djelotvornoga znanstvenog i gospodarskog razvitka. Osim znanstvenog aspekta, stavlja se naglasak i na važnost sporta i rekreacije za zdravlje studenata.

Tehnologijada 2022. je 24. Izdanje međunarodnog znanstveno-sportskog natjecanja čiji je organizator Grafički fakultet. Predstavlja jedan od najvažnijih oblika suradnje tehnoloških fakulteta kao i same industrije na području znanosti, sporta i kulture. Tijekom Tehnologijade održavaju se brojna događanja, od predavanja i prezentacija, znanstveno tehnoloških dostignuća sudionika do izložbi, radionica i sportskih susreta.

Tehnologijada se kroz povijest održavala na čitavom području bivše Jugoslavije, ali od ponovnog organiziranja prve poslijeratne Tehnologijade ona se održava u Republici Hrvatskoj. Kao najbolji projekt svoje kategorije Tehnologijada je dobitnik i Rektorove nagrade Zagrebačkog Sveučilišta za 1997. godinu, što samo potvrđuje njezinu važnost za područje visokog obrazovanja Republike Hrvatske dugi niz godina.

Sudionici Tehnologijade 2022.

Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb 

Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb 

Kemijsko-tehnološki fakultet, Split 

Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek

Metalurški fakultet, Sisak

Grafički fakultet, Zagreb 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Ljubljana 

Fakulteti sudionici se okupljaju radi nastavljanja i promocije duge tradicije njegova postojanja i postizanja sportskih i znanstvenih dostignuća. Također se okupljaju i radi zajedničkog istupa u svezi ostvarivanja javnih potreba u visokom obrazovanju te doprinosa kvaliteti iskustva studiranja i studentskog života.

Cilj i svrha

  1. Podizanje znanja iz različitih područja tehnologije na višu razinu te razmjena znanja između studenata

Izlaganjem znanstvenih radova iz područja biotehnologije, kemije, grafičke tehnologije, metalurgije i tekstilne tehnologije studenti stječu znanja iz istih, te se stvara veća i bolja mogućnost povezivanja svih ovih tehnologija kao i upotpunjavanje potreba pojedinih tehnologija znanjima iz područja drugih tehnologija. Ovim putem studenti stječu i razvijaju svoje govorne sposobnosti, razvijaju zdravi govor tijela, uče kako savladati strah od javnog nastupa i pokazati svoje sposobnosti u provedbi i prezentaciji različitih projekata.

Izradom znanstvenih radova stječu se dodatna znanja koja upotpunjuju struku i stvaraju visokokvalificirane stručnjake tog područja.

  1.  Razvijanje kreativnosti i provođenje kreativnih ideja u djelo

Na Tehnologijadi se ostvaruje suradnja na relaciji profesor-student, te razmjena ideja sa stajališta jednih i drugih. Važno je istaknuti da se kroz godine na Tehnologijadi postigla suradnja fakulteta iz raznih područja tehnologije. Stvorila se kolegijalnost i gdje je to moguće, različite struke se prožimaju i nadopunjuju. Ovim projektom nastoji se ostvariti daljnji i dublji spoznajni prodor u segment globalizacije tehnologije, danas relevantnije nego ikad, s naglaskom na aktualne dosege znanstvenog područja biotehnologije, kemije, grafike, metalurgije i tekstila.

  1. Poboljšanje socijalne uključenosti studenata, kvalitete studentskog života i iskustva studiranja

Tehnologijada će zasigurno u periodu oporavka od posljedica pandemije za studente značiti mnogo jer će omogućiti stvaranje poznanstava, dijeljenje iskustava i znanja sa studija, te postizanje novih znanstvenih i sportskih uspjeha.